Δράσεις

Ανάδειξη της σημασίας των πολιτιστικών δράσεων και δρώμενων στην πρόληψη και καταπολέμηση των εξαρτήσεων, μέσω και της δημιουργίας πολιτιστικών δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση των εξαρτήσεων.

Προάσπιση των ίσων ευκαιριών στην συμμετοχή των νέων ατόμων που αντιμετωπίζουν ή που αντιμετώπισαν προβλήματα εξαρτήσεων σε κοινωνικές δράσεις και στον πολιτισμό.

Ανάδειξη πολιτισμικών δρώμενων της χώρας μέσω της προβολής ατόμων, επιχειρήσεων, συλλόγων που ασχολούνται με την προώθηση του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού της χώρας και που θα δώσουν την δυνατότητα σε νέους που αντιμετωπίζουν ή που αντιμετώπισαν προβλήματα εξαρτήσεων να συμμετέχουν στα παραπάνω δρώμενα.

Τέλος, ένας από τους βασικούς μας στόχους αποτελεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για όλα τα παραπάνω ζητήματα που άπτονται των σκοπών της εταιρείας. Για τους λόγους αυτούς στόχο αποτελεί η διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για την προώθηση των στόχων της, ιδίως μέσω της έκδοσης και διανομής ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού, λειτουργίας μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και μέσω διαδικτύου και λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.