Η τέχνη ως θεμέλιο

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “EXARTISI” έχει κύριο στόχο να αναδείξει τη σημασία των τεχνών ως μέσο προαγωγής της ψυχικής υγείας των ατόμων και να συμβάλλει με δράσεις της στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων.

Η δράση της εταιρείας

Οι δράσεις μας δεν περιορίζονται στις παραπάνω , διαρκώς προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας και γίνονται αποδοτικότερες με βάση την ανατροφοδότηση .

Ο κύκλος της εξάρτησης

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “EXARTISI” έχει κύριο στόχο να αναδείξει τη σημασία των τεχνών ως μέσο προαγωγής της ψυχικής υγείας των ατόμων και να συμβάλλει με δράσεις της στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με έρευνες η ενασχόληση με τις τέχνες μπορεί να είναι επωφελής τόσο για την ψυχική όσο και την σωματική υγεία. Eπιλέχθηκε η συγκεκριμένη ονομασία “EXARTISI”, καθώς μέσα διαφαίνεται και η τέχνη “ART”. Οι τέχνες μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία του ατόμου από την γέννηση μέχρι το τέλος της ζωής του. Στόχος μας είναι η κοινωνικοποίηση των ανθρώπων στις διάφορες δραστηριότητες τέχνης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν ή να ενισχύσουν όλες τις δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει πολιτιστικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης στον ευρύτερο πληθυσμό. Ειδικότερα πρόκειται να εστιάσει την δράση της σε υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και νέους.

Clarify your values

Consider the type of charity you want to support—small or large; national, or international. Be proactive and don’t just give to the first one that solicits you.

Think beyond dollars

If you don’t have a lot of money, there are other ways to support a cause. Volunteering can be an option, especially for local charities.

Focus on the mission

Make sure a nonprofit has an easy-to-understand mission that aligns with your principles and beliefs. You can look up charities by category, size, and location.

Decide on method of support

What kind of impact do you want to have on the charity? Do you want to be an anonymous donor, organize events, or take on an even greater role?

Get the facts

Dig deeper to find a nonprofit that meets your requirements. Pay attention to most relevant to nonprofit performance factors —results, transparency, and leadership.

Trust your instincts

If you have concerns about a charity, don’t contribute. Instead, find another nonprofit that does similar work but makes you feel more comfortable.

Need to Make an Enquiry?
[contact-form-7 id="35010"]

Ready To Be A Part Of Our Community?

To date, we’ve helped more than 200 NGOs and NPOs worldwide from a variety of industries to become publicly famous including charitable, educational, religious, scientific, concerned with public safety. Your organization may be next.

Tell us your story

We are interested to know about your goals and how we can help you.

Impact

Demonstrate to us how your organization impacts society

Social Responsibility

Our platform and our network of professionals are here for you.

Stay In Touch

We encourage everyone to build bridges between charity organizations.