Έρευνα

Έρευνα σε εξέλιξη

Η Α.Μ.Κ.Ε. EXARTISI διεξάγει την πρώτη έρευνά της στο επιστημονικό πεδίο των εξαρτήσεων. Η έρευνα αφορά μία προσπάθεια διερεύνησης της έμφυλης διάστασης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Διερευνώντας το κοινωνικοιστορικό πλαίσιο της θέσης της γυναίκας στην Ελλάδα, εστιάζουμε στη θέση της γυναίκας σήμερα. Επιχειρούμε τόσο σε επίπεδο βιβλιογραφικής έρευνας όσο και μέσα από την διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας -μέσω πραγματοποίησης συνεντεύξεων- να καταγράψουμε την έμφυλη διάσταση εξαρτητικών συμπεριφορών. 

Κύριο ερευνητικό ερώτημα αποτελεί αν η θέση της γυναίκας στη χώρα μας δύναται να οδηγήσει στην ανάπτυξη κάποιας εξάρτησης. Τα δευτερεύοντα ερωτήματα ποικίλουν, ωστόσο, αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά. Γυναίκες οδηγήθηκαν στη χρήση ουσιών ή ανέπτυξαν άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές λόγω διακρίσεων που βίωσαν λόγω φύλου; H εσωτερίκευση των στερεοτύπων αναφορικά με το φύλο δύναται να επηρεάσει εξαρτητικές συμπεριφορές ή/ και να συμβάλλει στη συνέχισή τους;

Ιούλιος, 2021