Στην υγειά μας…!

Ένα διήγημα που στηρίζεται στις συζητήσεις που έχει διεξάγει η ΑΜΚΕ “EXARTISI” με ομάδες εφήβων και νεαρών ενηλίκων διαφυλάττοντας το απόρρητο των συζητήσεων. Επικεντρώνεται κυρίως στις συνήθειες και στις αντιλήψεις που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία, όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι συνυφασμένη με τη διατήρηση επαφών τόσο σε κοινωνικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο από μικρή ηλικία τα άτομα κοινωνικοποιούνται στην αντίληψη ότι η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί μία καθιερωμένη, κοινωνικά αποδεκτή αλλά και «αθώα» κοινωνική δραστηριότητα.

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια εφήβων και νεαρών ενηλίκων, όπου μέσα από την ανάγνωσή του μπορούν να αναζητήσουν τις αιτίες που τους έχουν οδηγήσει στην κατανάλωση αλκοόλ. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για εκπαιδευτικούς, συμβούλους ψυχικής υγείας αλλά και γονείς οι οποίοι μπορούν μέσω της αφήγησής του να πραγματοποιήσουν μία συζήτηση αναφορικά με τις πιθανές αιτίες που δύνανται να οδηγήσουν τους εφήβους στην κατανάλωση αλκοόλ.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται δωρεάν σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ “EXARTISI”