Ο κόσμος που μου δόθηκε

Σας παρουσιάζουμε ένα εκπαιδευτικό υλικό που πραγματεύεται τα όρια της χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί έναν οδηγό για εκπαιδευτικούς, γονείς και συμβούλους ψυχικής υγείας που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σχετική συζήτηση με τα παιδιά με έναν κατανοητό και διασκεδαστικό τρόπο.

Μέσα από τα παιχνίδια και τις ασκήσεις που θα βρείτε στον οδηγό τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματα που βιώνουν μέσα στον κόσμο που τους δόθηκε, θα διαπραγματευθούν τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης της τεχνολογίας στη ζωή μικρών και μεγάλων και θα γνωρίσουν τα δικαιώματά τους τόσο στον πραγματικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο.

0 Comments