Αναζητώντας τα Θραύσματα του Σπασμένου Καθρέφτη

To «Αναζητώντας τα Θραύσματα του Σπασμένου Καθρέφτη» αποτελεί το δεύτερο εκπαιδευτικό υλικό της σειράς Ο κόσμος που μου δόθηκε. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό πραγματεύεται την έννοια του σεβασμού στη σύγχρονη εποχή για παιδιά 6- 12 ετών.

Στόχο του «Αναζητώντας τα Θραύσματα του Σπασμένου Καθρέφτη» αποτελεί μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπο τα παιδιά να διαπραγματευθούν την έννοια του σεβασμού σε κάθε του έκφανση και να κατανοήσουν τις βασικές του αρχές. Ταυτόχρονα μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία με τους συμμαθητές/τριες ενισχύεται η συνεργατικότητα και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη της ομάδας που έχει διαμορφωθεί κάθε φορά. Τέλος, ενισχύονται η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη και η ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών.

Αναζητώντας-τα-Θραύσματα-του-Σπασμένου-Καθρέφτη-ΑΜΚΕ-EXARTISI

0 Comments