Ποιοι είμαστε

Το  όραμα για τη δημιουργία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας “EXARTISI” γεννήθηκε πριν πολλά χρόνια ως επιθυμία για συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το κοινωνικό περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά την οικονομική κρίση και ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την απόφαση σύστασής της.
Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ονομασία, καθώς μέσα διαφαίνεται και η τέχνη “ART”. Σύμφωνα με έρευνες η ενασχόληση με τις τέχνες μπορεί να είναι επωφελής τόσο για την ψυχική όσο και την σωματική υγεία. Οι τέχνες μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία του ατόμου από την γέννηση μέχρι το τέλος της ζωής του. Στόχος μας είναι η κοινωνικοποίηση των ανθρώπων στις διάφορες δραστηριότητες τέχνης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν ή να ενισχύσουν όλες τις δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “EXARTISI” έχει κύριο στόχο να αναδείξει τη σημασία των τεχνών ως μέσο προαγωγής της ψυχικής υγείας των ατόμων και να συμβάλλει με δράσεις της στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων.

Σκοπός της εταιρείας

Η ΕXARTISI ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει πολιτιστικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης στον ευρύτερο πληθυσμό. Ειδικότερα πρόκειται να εστιάσει την δράση της σε υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και νέους.

Στόχος της εταιρείας αποτελεί να συμβάλλει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τις εξαρτήσεις. Παρότι η εξάρτηση αποτελεί ένα ατομικό βίωμα, οι αιτίες της εντοπίζονται σε διάφορους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Στόχος της εταιρείας είναι να γνωστοποιηθούν τα ψυχοκοινωνικά αυτά ζητήματα στην ευρύτερη κοινωνία.
Στοχεύοντας στην πρόληψη των εξαρτήσεων θέλουμε να συμβάλλουμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στη δημιουργία, τη σχεδίαση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναφορικά με θέματα που άπτονται των σκοπών της εταιρείας για τις εξαρτήσεις, με στόχο την εφαρμογή τους στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα τόσο του δημόσιου (σχολεία, πανεπιστήμια) όσο και του ιδιωτικού τομέα (κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φροντιστήρια).

Η δράση της εταιρείας

-πέρα των παραπάνω- πρόκειται να εστιάσει:

στην ανάδειξη της σημασίας των πολιτιστικών δράσεων και δρώμενων στην πρόληψη και καταπολέμηση των εξαρτήσεων, μέσω και της δημιουργίας πολιτιστικών δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση των εξαρτήσεων.

στην προάσπιση των ίσων ευκαιριών στην συμμετοχή των νέων ατόμων που αντιμετωπίζουν ή που αντιμετώπισαν προβλήματα εξαρτήσεων σε κοινωνικές δράσεις και στον πολιτισμό.

στην ανάδειξη πολιτισμικών δρώμενων της χώρας μέσω της προβολής ατόμων, επιχειρήσεων, συλλόγων που ασχολούνται με την προώθηση του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού της χώρας και που θα δώσουν την δυνατότητα σε νέους που αντιμετωπίζουν ή που αντιμετώπισαν προβλήματα εξαρτήσεων να συμμετέχουν στα παραπάνω δρώμενα.
Τέλος, ένας από τους βασικούς μας στόχους αποτελεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για όλα τα παραπάνω ζητήματα που άπτονται των σκοπών της εταιρείας. Για τους λόγους αυτούς στόχο αποτελεί η διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για την προώθηση των στόχων της, ιδίως μέσω της έκδοσης και διανομής ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού, λειτουργίας μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και μέσω διαδικτύου και λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.